LÉGY A SAJÁT ÉLETED MESTERE

programsorozat, két magas tudatosságú, volt szerzetesnővel, Ananyával és Arpithával

                                   szeptember 25-i kezdéssel

 

 

 

Teremteni születtünk

Beteljesedni születtünk

Korlátlannak születtünk

 

 

Elveszítettük ezen képességeket a túlélés, a veszteségek, a csalódások és az élet kompromisszumai során.

 

Ez a tanfolyam visszaadja azt az erőt, amivel rendelkeztünk, de elveszítettük.

 

Az élet küzdelemnek tűnik, amikor a parthoz vagyunk kötve, bár úszni akarunk…

 

Ez a kurzus megszabadít minket azoktól a kötelékektől, melyek visszatartanak az élettől és a szeretettől.Megadja azt az erőt, hogy a saját életünk mestereivé váljunk.

 

Bármilyen trauma, toxikus kapcsolat, önértékelési probléma, bekorlátozó tudattalan hiedelem akadályoz minket, hogy visszavegyük az irányítást az életünk felett, bizonyosan foglalkozunk vele, hogy a sorsunk mesterévé, teremtőjévé váljunk.

 

A legrosszabb az, hogy a tehetségeink ellenére, nem hiszünk magunkban. Halogatjuk, hogy megteremtsük azt a szép életet, amit megérdemlünk. Mindannyian elpocsékoljuk az ajándékainkat, áldásainkat. Eredetinek születtünk, de mégis másolatként akarunk meghalni, mert bekorlátozva és elakadva érezzük magunkat. Kompromisszumot kötünk az álmainkban önértékelési problémák, bizalom hiány, önbizalom hiány és támogatás hiánya miatt.

 

Aki a repülést választja, a korlátlanságot, határtalanságot,szabadságot, teremtést, várjuk, hogy csatlakozzon hozzánk ebben a gyönyörű utazáson, melyet két olyan egység állapotú mester tart, akik élik ezt a valóságot.

 

Az 7 részes online tanfolyamot, mely havi 1 alkalmat foglal magába, bárki végezheti, aki szeretné saját kezébe venni az életét, visszaszerezni a tehetségeit, bátran magához ölelni az életet, magas tudatosságból és saját tapasztalatból érkező tanításokat hallgatni, praktikus gyakorlatokat, eszközöket kapni és nem kívülről várni a  “megváltást”, hanem a saját életének mesterévé válni.

 

 

A programsorozat időpontjai és témái /a részek elvégezhetőek külön-külön is, de érdemes egymásra építeni a kurzus témáit /

 

 

  1. HIÁNY TUDATOSSÁG – BŐSÉG TUDATOSSÁG: szeptember 25 /vasárnap/

 

Ezen a napon foglalkozunk a belső őszinteség hiányából fakadó áldozat tudatossággal.

Amikor nincs őszinteség magunkban, megosztottá válunk belül..mely hiányra fókuszáló tudatosságot eredményez.

Beragadunk a sóvárgásba és a ragaszkodásba, mely természetszerűen elvezet a hála hiányához….természetesnek veszünk mindent és csak akkor eszmélünk, amikor veszteség ér minket.

A szentségesség így már nem része az életünknek és ennek eredményeképpen hiányt tapasztalunk.

Amikor beragadunk a hiány tudatosságba, nem tudunk örömet érezni, élvezni az életünket, csak a hiányt látjuk mindenben és áldozattá válunk.

A bőség tudatosság egy nézőpont és nem valami amit birtokolunk.

Kezünkbe kapjuk azt a tudást, gyakorlatokat, meditációs technikát, melyek segítségével nem csak a tudatos szintet, hanem a tudattalan szférát és a sejtmemóriát is bőség minden fajtájának megengedésére, befogadására, méltóvá válásra, megérdemlőre programozhatjuk.

 

 

 

  1. SZENVEDÉS – HIT: október 22. /szombat/

 

Az ellenállás szenvedés, mely depresszióhoz és az életről való lemondáshoz vezet.

Ahol ellenállás van, ott konfliktus van, mely az energiánkat teljesen elszívja.. nem tudunk semmihez kezdeni, semmit elindítani ebben az állapotban és mivel nem tudunk cselekedni, okoljuk, hibáztatjuk magunkat, bűntudatunk van.

Míg végül az ellenállás az életről való lekapcsolódáshoz vezet.

A hit rendszerünk, hiedelmeink is okozhatnak szenvedést és elvakíthatnak. Hibáztatáshoz, megosztottsághoz vezetnek..Te a másik ellen, aki lehet egy személy, egy rendszer, egy vallás, vagy bármi más.

Önmagunk szeretetének hiánya is szenvedéshez vezet.

A Hit, melyet itt megtapasztalunk, még nem a természetfelettibe vetett hit, hanem megtanulunk kiemelkedni az ellenállásból, eszközöket kapunk, melyeket konfliktus helyzetben használhatunk, és technikákat, gyakorlatokat a megosztottság, hiedelmek, hitrendszerek átalakításához.

 

 

 

  1. EGO, ÖNROMBOLÁS – EGYSÉG, ÖSSZEKAPCSOLTSÁG: november 20. /vasárnap/

 

Fontos, hogy tisztán lássuk, mit is értünk Ego alatt. Mi is az Ego? Az önmagadért való kiállás Ego?

Ha önmagunkért nem állunk ki, akkor semmiért és senkiért sem állunk ki.

Az önkétely, bűntudat, bizalmatlanság szintén az Ego?

Az Ego nem mindig agresszív érzés.

Az Én-dal, megszállott önközpontúság, az Ego, a folyamatos háttér dal, melynek mindig mindig rólad kell szólnia. Megosztottság van és tudattalanul rólad szól minden a másik ellenében. Lehet ez egy személy, helyzet, hitrendszer, álláspont. Ez a gondolkodás nem foglal magában mást, a versengés és nem az együttműködés szelleme lengi körül.

Az ego állapotban a kreativitás visszalép, hiszen a kreativitás az energia szabad áramlása, míg az ego merev állapot..

 

A nap során átlépünk önmagunk építésébe, az összekapcsolódásba és az Egón túli tudatállapotok megtapasztalásába.

Ha a saját életünk mesterévé szeretnénk válni, el kell sajátítanunk azt a know how-t, amit az egón túl élő, Egység Lényként hosszú éveket töltő, magas tudatosságú volt szerzeteseink adnak át nekünk az összekapcsolódásról, az Egység állapotról és az Egóval való bánásmódról.

 

 

  1. VÍZIÓ ÉS SZENVEDÉLY: december 11. /vasárnap/

 

Fontos, hogy megértsük mi is a vízió.

A vízió nem fantázia, nem vágy, nem álmodozás és nem inspiráció. A vízió nem egy olyan orr, amely leesik minden tüsszentéssel. A vízió az amiért élsz, nincs választás abban, hogy nem az vagy és nem azt éled.

 

A fantáziában, álmodozásban mindig találunk okot, hogy miért nem csináljuk amit szeretünk. ott vannak a ha és de szavak, melyek a halogatást lustaságot és a megfelelő cselekedet hiányát kísérik.

 

Ahhoz, hogy az életünk mesterévé váljunk, szükséges a kitartás, a stabilitás, a földelés, a felelősség felvállalása és a küldetésünk, életfeladatunk beteljesítése. Erre fókuszál a 4. nap, tanításokkal, praktikus gyakorlatokkal, meditációkkal és magas tudatosságú átadásokkal.

 

 

  1. TOXIKUS KAPCSOLATOK – SZERETET: 2023. január 15. /vasárnap/

 

A kulcs a belső őszinteség. Önmagunk tisztelete nem azt jelenti, hogy másokkal tiszteletlenek vagyunk.

A kisebbrendűség érzés és a felsőbbrendűség érzés ugyanannak az érmének a két oldala… ahhoz, hogy ezt igazán megértsük, őszintének kell lennünk magunkkal. Amíg nincs integritás/őszinteség, beakadunk a múlt történeteibe, vagy a sóvárgásba és a ragaszkodásba.

 

Amíg nem vagyunk őszinték önmagunkkal, hazug életet élünk. Ebben a tudatállapotban nincs hit és bizalom sem. Hintázunk az önmagunk iránti szeretet hiányból a sóvárgásba és engedjük, hogy a múltunk újradefiniálja a jelen helyzeteket.

A hibáztatás és a felelősség fel nem vállalásának az életét éljük. A kudarcainkat és a hiányosságainkat rávetítjük másokra és az okolás és tagadás állapotában élünk … hazugságban azt illetően, hogy kik vagyunk valójában.

Látjuk az igazságot mindenki mást illetően és ítélkezünk, nem látva a valóságot önmagunkról.

 

Amikor őszinték vagyunk önmagunkhoz, nincs hibáztatás, okolás, szeretet van és együttérzés.

 

 

 

  1. HIT ÉS ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS: 2023. február 12. /vasárnap/

 

A hit egy olyan tudatállapot, melyben azt tapasztaljuk, hogy minden rendben van és lesz. Egy nagyobb képhez kapcsolódunk. Egy belső tudás jellemez minket, hogy gondoskodnak rólunk.

Leggyakrabban a hit hiánya fájdalomból, vagy csalódásból fakad, mely keserűség érzést hagy maga után az embereket és az életet illetően.

Buddha azt mondta, amikor kalapács van a kezünkben, mindenhol szögeket látunk.

 

A hit hiánya reményvesztettséget eredményez, mely depresszióhoz vezethet és az életről való lekapcsolódáshoz…ezért van a kiégés/burn out, az önpusztítás és az öngyilkosság, elveszítjük az élet örömét.

 

Ezen a napon teljesen visszakapcsolódunk az életünkhöz, önmagunkhoz, a hitünkhöz, Istenünkhöz és a Hit Tudatosság átjárja az egész lényünket..mindez olyan volt szerzetesek beavatása által, akik így élnek minden pillanatban.

 

 

 

  1. TÁPLÁLÁS ÉS HÁLA: 2023. március 12. /vasárnap/

 

A hála tartalmazza az örömöt és az áldást és azzá válsz, amit táplálsz.

Amikor hálában gyökerezünk, az életöröm a szívünkben, a tudattalanban, a testünkben és az ösztöneinkben is aktív. Olyan vagy mint egy fa, mely a földben stabilan áll. Van bizalmad az életben.

Minél több a hála az életedben, annál kevésbe hat a múltad rád. Egyre növekszik a szeretet.

Amit hálában táplálsz, megtörténik. Az élet, amelyről mindig is álmodtál megvalósul.

 

 

 

Teremteni születtünk

Beteljesedni születtünk

Korlátlannak születtünk

 

 

Egy nagyon különleges programsorozat veszi kezdetét, melyben az Egység állapotban lévő tanítóink saját tapasztalatot osztanak meg mind a tanításokban, mind a meditációkban, gyakorlatokban, mind azokban az átadásokban /tudatosság kiterjesztése, áldások, beavatások / melyek várnak ránk.

 

Egyetlen célt szolgál mindez, hogy a Saját Életünk Mesterévé Váljunk, ne kívülről várjuk azt, amivel már rendelkezünk, ne függjünk senkitől, a saját Forrásunkból merítsünk és olyan –a mindennapi életben könnyen használható- eszközökkel, gyakorlatokkal gazdagodjunk, melyekkel mindig vissza tudjunk térni a középpontunkba, magas tudatosságba, önazonosságunkba.

 

 

A program:

 

kezdete: szeptember 25. /vasárnap/ 10:00-17:00 óráig

 

helyszíne: online

 

hozzájárulás: 19 000ft/alkalom, vagy KEDVEZMÉNY 120 000ft/7 alkalom augusztus 15-ig befizetve

20 000ft/alkalom szept. 1-ig befizetve

21 000ft/ alkalom szept. 15-ig befizetve

22 000ft/ alkalom szept. 15-e után fizetve

 

 

További információ és jelentkezés: erika.kuti@gmail.com

 

 

Nagy szeretettel várunk Benneteket erre a csodálatos utazásra,

 

Ananya, Arpitha, Mónika

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás