AZ ISTENEMBERRÉ VÁLÁS AJÁNDÉKA

tanfolyamsorozat haladó meditálók számára, két magas tudatosságú volt szerzetessel,

szeptember 26-ai kezdettel

 

 

 

A mai kor hatalmas fejlődési lehetőségeket hordoz és eszközöket, tanítókat is ad, hogy jól élhessünk ezen lehetőségekkel.

 

Ananya, Egység Lényként tapasztalta és éli az Istenember minőséget, Arpitha pedig magas tudatosságú szerzetesként olyan tudatállapotok ismerője és megtapasztalója mely még a szerzetesek között is egyedülálló, Istenember minőségű.

Számomra ők hitelesek és képesek és készek átadni azt a tudást, tapasztalást, átalakulást, beavatást és emelkedést, mely mindenki számára hatalmas  lehetőséget hordoz az élet bármely területén a továbblépésre.

 

Közös tanfolyamunk folytatása a Fedezd fel a benned rejlő Erőt sorozatnak, de elvégezhető az előzmények ismerete nélkül is.

 

 

Ki is az ISTENEMBER?

 

Az Istenember olyan fizikai testben élő ember, akiben felébredtek, aktiválódtak és kivirágoztak a legmagasabbrendű  /Supreme/ Isteni /Divine/ minőségek /qualities/, tulajdonságok és éli, sugározza azokat, teremtve ezzel a saját életét és segít ezen minőségekkel  -az életfeladatának megfelelően- másoknak is. / család, nagyobb közösség, nemzet, bolygó/

 

Az Istenember felismerte Önmagában Istent és annak temérdek gyönyörű minőségét és tudatosan ápolja ezen energiákat, tudatállapotot, folyamatosan tovább emelkedve, használja ezen minőségeket, hozzájárulva ezzel a nagy Egészhez.

 

Az Istenember tanfolyam sorozat azon legfontosabb Legmagasabbrendű minőségekkel kapcsolja össze a résztvevőt, melyek megtapasztalása, felébredése és kibontakozása hatalmas átalakulást, változást és emelkedést hoz az egyén életének minden területébe, valójában az élet minősége rendkívüli módon megemelkedik…mely természetesen kihat az egyén kapcsolataira, hivatására, egészségére, földi és égi világgal való kapcsolatára, beteljesedésére.

 

Valójában ez a folyamat, az Új Ember megszületésének folyamata, már zajlik. Az, hogy a tanítóink már ebben a minőségben élnek-e vagy sem, hogy Istenember tanít-e és saját tapasztalatból mutatja-e az utat, vagy csak olvasott már ilyet, illetve maga is 1 lépéssel előttünk jár, bizony nem mindegy…

 

Használjuk ki ezt a csodálatos lehetőséget, mely során Egység Lényektől tanulhatunk és általuk fejlődhetünk!

 

 

AZ ISTENEMBERRÉ VÁLÁS FOLYAMATA, LÉPÉSEI ÉS A TANFOLYAMOK IDŐPONTJAI, TÉMÁI:  / Amikor az Isteni minőségeket olvassuk a Legmagasabbrendű / Supreme / kifejezés valójában a már ismert emberi minőségek legtisztább formája, mely csak az Isteni szférák sajátossága.

Például: Mi emberek, ismerjük a feltételekhez kötött szeretetet, néha megtapasztalhatjuk a feltétel nélküli formáját is. De az Isteni, Legmagasabbrendű /Supreme/ Szeretet, már olyan minőség, mely számunkra fel nem fogható, nem magyarázható, csak pillanatokra megtapasztalható…csak Istenben létező, vagy Istenemberben kivirágzó.

 

 

 

  1. SZEPTEMBER 26. / VASÁRNAP /

 

A LEGMAGASABBRENDŰ MEGTISZTÍTÓ, AZ IGAZSÁG ISMERŐJE, A LEGMAGASABBRENDŰ GYÓGYÍTÓ / Supreme Purifier, the Knower of the Truth, Supreme Healer /

 

Az első nap során ezen minőségek ébrednek fel bennünk, mely során Önmagunkon átszűrődnek, átoldódnak, beavatódnak ezen tulajdonságok.

Miután saját Legmagasabbrendű megtisztulásunk megtörténik, a saját mély, tiszta Igazságunkat felismerjük és összekapcsolódunk vele. Majd megismerjük saját Isteni Gyógyító Erőnket és Önmagunk felé áramoltatjuk, meggyógyítva magunkat olyan mélységben, ahol még sohasem jártunk,  kiterjesztjük ezen ajándékok erejét mindenkire, akivel kapcsolatba kerülünk.

 

A tisztaság minden sötét és árnyék hiánya?

A Legmagasabbrendű Megtisztító megérti, hogy az éjszaka és a nappal elválaszthatatlan. Teljes elfogadásban van azzal, ami van, szerelmes abba, ami van és lenyűgözi az, ami van.

 

Amikor ez a teljes elfogadás megszületik, megjelenik a Gyógyító Erő. Amikor meggyógyítod magadat szeretetben és csodálatban, a gyógyulás minden szinten megtörténik és magad is Gyógyítóvá válsz. Mint a füstölő illata, ami szétterjed a szobában.

 

Az egészség akkor jelenik meg, amikor teljessé, egésszé válsz.

 

Eszközévé válunk az Isteni azon aspektusának, mely felelős ezen minőségekért és a beavatás során Önmagunkban is kivirágoznak az Istenember ezen tulajdonságai.

 

 

 

  1. OKTÓBER 17. / VASÁRNAP /

 

A LEGMAGASABBRENDŰ INTELLIGENCIA, BÖLCSESSÉG, KREATIVITÁS / Supreme Intelligence, Wisdom, Supreme Creativity /

 

A második napunk során felébred, aktiválódik és kivirágzik bennünk az Isteni Intelligencia és bölcsesség, melynek eszközeivé válunk a beavatásunk során.

 

Mi is az intelligencia?  Az élet által hozott leckéket csodálat és szeretet állapotából tapasztaljuk.

Olyan összefüggéseket látunk meg, érzünk meg, melyben utat engedünk egy magasabbrendű nézőpontnak. Elfogadjuk a létezésünk minden pillanatában, hogy ezt az univerzumot nem csak mi uraljuk és irányítjuk…így megnyílunk egy olyan elfogadó bölcsességnek, melyben hihetetlen kreatív ötletek érkeznek, csodálatos történések és mély békesség mindazzal, ami körülvesz minket.

 

Az Isteni Bölcsessség állapotában, hirtelen minden értelmet nyer, a kirakós darabjai megtalálják a helyüket. Éberség és öröm állapotában meglátjuk az összefüggéseket.

Te magad válsz a saját Bibliáddá, saját templomoddá.

 

Ettől az állapottól a kreativitás elválaszthatatlan. Olyan térben találod magad, ahol természetesen, akadálytalanul teremtesz, csatornájává válsz annak a határtalan információ, tudás tárháznak, melyből végtelen ötlet, lehetőség, megoldás áramlik minden időpillanatban.

 

Eszközévé válunk az Isteni azon aspektusának, mely felelős ezen minőségekért és a beavatás során Önmagunkban is kivirágoznak az Istenember ezen tulajdonságai.

 

 

 

  1. NOVEMBER 21. / VASÁRNAP /

 

LEGMAGASABBRENDŰ ERŐ, HATALOM, LEGMAGASABBRENDŰ VÉDELMEZŐ/ Supreme Strengh, Power, Supreme Defender and Protector /

 

A harmadik napunk során, már a Legmagasabbrendű kreativitás minőségében kivirágozva, hatalmas erő gyűlik össze bennünk, hiszen már nem keresünk és nem várunk semmit. Kiemelkedik a tudás, ami erőt ad.

 

Ebben az erőben olyanná válsz, mint az édesanya az újszülött felé, Te magad válsz a Védelmezővé.

 

Határtalanság érzés felismerni az Erőt, ami ott van bennünk..természetesen felelősnek érezzük magunkat, hogy védelmezzük és fenntartsuk azt, amit teremtettünk. Ugyanakkor, mindez hatalmas alázattal jár együtt és a teremtésünk teljes átadásával, melynek mindenki számára a legjobbat kell szolgálnia.

 

A Legmagasabbrendű Védelmező minőségbe való beavatás során, felébred és kivirágzik bennünk az a magas rezgésű tér, melyet bármikor használva és kiterjesztve, ezen energiát használni tudjuk mind magunk, mind mások, akár egy közösség védelmére is.

 

 

 

 

  1. DECEMBER 12. / VASÁRNAP /

 

LEGMAGASABBRENDŰ SZERETET, LEGMAGASABBRENDŰ EGYÜTTÉRZÉS/ Supreme Love, Supreme Compassion /

 

A negyedik nap azon szeretet és együttérzés beavatását kapjuk meg, melyet Jézus és Buddha egyaránt ismert. Mindkettejük fő erénye és legsűrűbben használt energiaformája a Legmagasabbrendű Szeretet és Együttérzés.

 

Ennek semmi köze az emberek által megtapasztalt feltételekhez kötött szeretethez. Még a ritkán, csupán pillanatokra megérzett feltétel nélküli szeretethez sem.

A Legmagasabbrendű szeretet, az Isteni szeretet, mely során minden és mindenki felé megtapasztalódik a szeretet és az együttérzés..Nincsenek szabályai, korlátai, határai ennek a szeretetnek.

 

Az egyén maga a Szeretet és az Együttérzés, ez az, ami körülveszi Őt, ami kiterjed a jelenléte által, ez az, ami gyógyít és felemel.

 

Ezen minőségek ébrednek fel a résztvevőkben és kezdenek el kivirágozni a nap és az otthon végzendő gyakorlatok során.

 

 

 

 

  1. JANUÁR 16. / VASÁRNAP /

 

LEGMAGASABBRENDŰ TEREMTŐ, LEGMAGASABBRENDŰ MEGVALÓSÍTÓ/ Supreme Creator, Supreme Manifester /

 

A következő lépésünk során, a már kivirágzó Legmagasabbrendű Szeretet és Együttérzés állapotában, már nem vagyunk elválasztva attól, amit teremtünk.

 

Nincs én a Legmagasabbrendű Teremtés állapotában. Egy Térben manifesztálódik, valósul meg a teremtés…olyan, mint Shiva tánca.

 

Az élet iránti csodálatban és gyönyörködésben élünk, melyben a létezés határtalan örömét tapasztaljuk.

 

Ezen minőség felébredése során a teremtő erőnk és a megvalósító erőnk a következő szintre emelkedik és a gyakorlatok, illetve a beavatás lehorgonyozza ezt az emelkedést.

 

Kitágul, kiterjed minden és hatalmas spektrumban kezdünk hatni, mind a saját életünkben, mind nagyobb térben, mások jólétéért is.

 

 

 

 

  1. FEBRUÁR 13. / VASÁRNAP /

 

LEGMAGASABBRENDŰ ANYA, LEGMAGASABBRENDŰ APA, LEGMAGASABBRENDŰ SZERETŐ/ Supreme Mother, Father, Lover /

 

Ebben az isteni táncban, a bennünk lévő férfi és női energiák egyesülnek. A finom anyai energia és a védelmező apai energia teljes egyensúlyba kerül.

Ida és Pingalaként a kundalini energia felemelkedik oda, ahol az Isteni energia áramlik és az Isteni válik az életünk Legmagasabbrendű Szerelmévé..Teljessé válunk,  egésszé.

 

Ebben az állapotban kivirágoznak bennünk azok a csodálatos, Isteni, Anyai, Apai és Szerelmes energiák, melyekben fürdőznek a gyermekek, a gyógyulni vágyók, a szeretteink, barátaink és mindenki, aki kapcsolatba kerül velünk.

 

Önmagunkat is képessé válunk ellátni mindazzal, amiben esetlegesen hiányt szenvedtünk bármikor az életünk során.

 

Ezen beavatások során eggyé válunk Önmagunkkal, teljessé, egésszé, meggyógyítva ezzel a lényünk gyermeki, női és férfi részét egyaránt.

 

 

 

 

  1. MÁRCIUS 13. / VASÁRNAP /

 

LEGMAGASABBRENDŰ TÁPLÁLÓ, ADÓ ÉS MEGSZABADÍTÓ, / Supreme Nurturer, Giver and Liberator /

 

 

Ebben az igazi Egység állapotban, mi mást kérhetnénk még? Azt kapod, amit adsz.. de nem tudsz mást tenni, mint hogy hozzájárulsz a világhoz.

A hozzájárulás nem erőfeszítés, ez az, aki vagy. Nem tudsz mást tenni, mint adni, hogy ezt a világot egy csodaszép hellyé tedd.

 

Annyi együttérzés van már benned mindenki irányába, így természetesen terjeszted ezt, egésznek és gyógyultnak látva mindent körülötted. Az együttérzés forrásává válsz, hatsz a világra körülötted és cselekedsz, ahol szükség van rá.

 

Ezen minőség felébredése, aktiválódása és kivirágzása beteljesíti az egész utazást.. a beavatás során nagyon magas tudatállapotba kerülnek a résztvevők, melyet otthon táplálva, mélységes pozitív átalakulás történik az egyén teljes lényében.

 

 

 

 

Gyönyörű ajándékok várnak ránk a következő félévben, ahol az Istenemberré válás felemelő stációin megyünk keresztül.

 

Ezen állapotot már több évtizede tapasztaló tanítóink átadják az elméleti tudást, a saját tapasztalataikat, történeteiket, majd ezen tulajdonságokat felébresztő és aktiváló gyakorlatokon megyünk keresztül.

 

Minden alkalommal kapunk egy Istenember beavatást, mely az adott minőségért felelős Istenségtől áramlik majd, Ananyán és Arpithán keresztül.

 

Természetesen először Önmagunkon próbáljuk ki a már kivirágzott minőségeket, majd kiterjesztjük ezen energiákat a szeretteinkre is és nagyobb közösségeinkre, nemzetünkre is.

 

Otthon végzendő gyakorlatsor segíti majd hónapról-hónapra az adott minőség minél teljesebb kivirágzását bennünk.

 

 

 

A tanfolyam helyszíne: ONLINE, de lehetőség van személyes részvételre is a Teremtő Szellemi Központban /járványhelyzettől függően/

 

Jelentkezés és további információ:  erika.kuti@gmail.com

 

 

Hozzájárulás: 18 000ft/ nap,  / szept. 20-ig beérkezve, utána 20 000ft/nap

 

NAGY KEDVEZMÉNY A 7 ALKALMAT ELŐRE EGY ÖSSZEGBEN KIFIZETŐK SZÁMÁRA  15 000ft/alkalom =105 000ft  / szept. 20-ig kifizetve /

 

 

Szeretettel várunk Benneteket erre a haladó tanfolyamra, mely az életünk minőségét még nem tapasztalt magasságba emeli,

 

 

Ananya, Arpitha, Mónika

Share This

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás