A BETELJESEDETT ÉLET
                        programsorozat Arpithaval és Ananyaval
                                  február 5-én, 8-án és 9-én
Különleges vendégeinkkel, akik több mint 20 éven át szerzetesekként éltek Indiában, egy újabb utazást teszünk, a már megszokott magas tudatosságú energiatérben, mély meditációkkal fűszerezve, nem mindennapi átadásokat megtapasztalva.
A 2020 februári programsorozat tematikája minden egyes ember számára kulcsfontosságú ahhoz, hogy teljes életet éljen, sikeres legyen, belvilágába és külvilágába egyre több öröm és fény áramolhasson és amikor elhagyja ezt a bolygót, mindezt mély belső nyugalommal, békével és elégedettségérzéssel tehesse.
Az életünk teljességét emeljük meg ezen programrészek során, egyetlen fontos életterületet sem kihagyva.
A romboló, akadályokat létrehozó, a haladást akadályozó programok, lenyomatok tisztítása után, foglalkozunk a holisztikus egész(ség)gel, a bőséggel felsőfokon, tápláló kapcsolatokkal és a folyamatos belső örömet hozó fejlődéssel. Mindez teljesen új nézőpontból, új elméleti megközelítéssel, mély megértéssel, új gyakorlatokkal és sejtszintű átalakulással.
A programsorozat minden résztvevő számára meghozza a megértést, az emelkedést, továbblépést azokon az életterületeken, ahol szükséges a változás beáramlása.
A programsorozat időpontjai és témái:
FEBRUÁR 5. /szerda/ 18:00-22:00  MEGSZABADULÁS A ROMBOLÓ TUDATTALAN PROGRAMOKTÓL
Ahhoz, hogy bármely életterületen teremteni kezdjünk és a beteljesedés felé induljuk, fontos azoktól a programoktól szabaddá válni, melyek már csírájában elfojtják még a lehetőségét is a pozitív változásnak.
A nem vagyok elég jó, nem érdemelem meg, nem vagyok méltó, alkalmatlan vagyok, nem vagyok szerethető és még számtalan tudattalan lenyomat hozza létre azt, ahogyan válaszolunk az élet helyzeteinkre, reagálunk a kapcsolatainkban, bánunk önmagunkkal.
Ezen programok a múltbeli tapasztalataink eredményei és azonosításuk, illetve oldódásuk nélkül bármiféle teremtő folyamat kudarcra ítéltetett, mely kudarc még inkább megerősíti az alap destruktív lenyomatot.
Az este során, a tartalmas, sokat megvilágító elmélet és mély meditáció után, minden résztvevő kap egy Megszabadító Átadást, mely  a destruktív programok oldódását segíti és új konstruktív, támogató tudattalan programok kialakulását támogatja.
Ily módon már befogadóvá válunk az életünk bármely területén szükséges változásra és képessé válunk létrehozni azokat.
FEBRUÁR 8. /szombat/ és/ vagy  FEBRUÁR 9. /vasárnap/ A BETELJESEDETT ÉLET
SZOMBAT /febr. 8-a/ 10:00-17:00:  HOLISZTIKUS EGÉSZ(SÉG) ÉS BŐSÉG FELSŐFOKON 
HOLISZTIKUS EGÉSZ(SÉG):
Mi az egészség? A test, az elme és a tudatosság összekapcsolódása. Ha bármelyik a három közül nem működik megfelelően, az olyan, mintha az autó egyik kereke defektet kapott volna.
Ahhoz, hogy a képességeinket kibontakoztathassuk, hogy az életünkben a legjobbat megteremthessük, a test, elme, tudatosság háromszögének minden tagjának teljesen egészségesnek kellene lennie.
Amikor ők hárman harmóniában működnek egymással, az elkezd hatni a minket körülvevő világra is. Fontossá válik mit eszünk, hogyan kapcsolódunk a minket körülvevő emberekhez, hogyan bánunk az állatokkal, a természettel és a bolygóval.
Felelősségérzet emelkedik ki, hiszen mindannyian össze vagyunk kapcsolva. Csak akkor gyógyul meg a bolygó, ha minden egyes sejtje meggyógyul…mi vagyunk a sejtek és így hatunk egymásra, így gyógyítjuk egymást és a bolygót.
Amikor egészségről beszélünk, természetesen ez nem csak a fizikai egészséget jelenti, hanem a hozzáállásunkat, a nézőpontjainkat is a testünkhöz és az egészségünkhöz. Egészséges-e, életerővel telített-e a fizikai testünk, szeretjük-e, elfogadjuk-e a fizikai testünket?
A testünket és egészségünket nagyban befolyásolja, az is, hogy milyen a kapcsolatunk vele, hogyan bánunk vele, hogyan érzünk iránta, tiszteljük-e, szeretjük-e, gondoskodunk-e róla?
A szombati nap első felében tehát foglalkozunk a fizikai egészségen túl, az érzelmi, lelki, mentális és szellemi egész(ség)ünkkel is, illetve teljesen új nézőpontot kapunk ezen területet illetően. Meditációban, egészség szertartásban és az egészségre adott Danvantri Beavatásban  / A GyógyításIstene, az Orvosok Orvosa / is részesülnek a résztvevők.
BŐSÉG FELSŐFOKON:
Mi is a Bőség Tudatosság? Melyek a bőség aspektusai? Hogyan léphetünk be ebbe a dimenzióba? Mi akadályozza ezt? Minek kell tudatába kerülnünk? Hogyan vonzódhat be az életünkbe a bőség 8 aspektusa? Milyen gyakorlattal segíthetjük mindezt?
A bőség felsőfokon magában foglalja a pénz bevonzásán túl, a sikert, a karriert, a hivatást, a bátorságot, a külső és belső szépséget, a családot és a szülőséget, a tudást és az égi világgal való kapcsolatot is.
Ahhoz, hogy Bőség Tudatosságban élhessünk, a Boldogság Tudatosságot keresztül vezet az út. A Boldogság Tudatosság egy olyan tudatállapot, amelyben van hitünk az életben és az Isteniben. A Boldogság Tudatosság nem attól függ, hogy mi mindened van, hanem attól függ, hogyan tapasztalod azt, amid van.
Hatalmas felismeréseket és megértést  hozó elmélet után, gyönyörű Bőség szertartás, mély meditáció, különleges Mahalakshmi Áldás támogatja a résztvevőket abban, hogy a bőség minden aspektusának bevonzásában és befogadásában erőteljes változás történhessen.
VASÁRNAP /febr. 9-e/: 10:00- 17:00:  TÁPLÁLÓ KAPCSOLATOK ÉS FOLYAMATOS FEJLŐDÉS /boldog bel- és külvilág/
TÁPLÁLÓ KAPCSOLATOK:
Önmagunkkal való kapcsolat táplálása után, a külvilággal való kapcsolat és a Magasabbrendű Énünkkel való kapcsolat táplálása következik.
Az életünk nem más, mint a kapcsolataink.
Először az önmagunkkal való kapcsolat rendezése, gyógyításának kell megtörténnie, majd a minket körülvevő kapcsolatok következnek.
Milyen belső állapotból, honnan kapcsolódunk a minket körülvevő emberekhez, világhoz?
Ahhoz, hogy hitünk legyen az életben, fontos olyan kapcsolatokat teremteni, amelyekben tudjuk, hogy vannak, akik támogatnak minket és hisznek bennünk. Ilyen kapcsolatok csak összekapcsolódás állapotból  születnek, mely állapot az önmagunkkal való összekapcsolódásból és a Magasabbrendű Énünkkel való szoros összekapcsolódásból születnek.
Biztosan mindenki tapasztalta már a jó kapcsolatok hatására történő anyagi gyarapodást és a jó kapcsolatok eredményeként történő belső szeretet, öröm és béke tapasztalást is.
Alapvetően minden ember 2 dologra vágyik: a teljesítményre és a beteljesedésre. Mindkettőt direkt, vagy indirekt módon befolyásolják a kapcsolataink. Teljesítmény: amikor szeretet van a kapcsolatokban, a belvilág egészséges; mindez eredményként kihat a külső teljesítményre. Beteljesülés: attól függ, hogy mennyire virágzott ki a szív. A beteljesülés egy tudatállapot, mely a virágzó szív tapasztalása.
Ahhoz, hogy mindkét területen fejlődjünk, fontos felfedezni a szeretetet a kapcsolatainkban.
Ennek megteremtése történik ebben a programrészben, teljesen új elméleti résszel, tanítással, gyönyörű gyakorlatokkal és egy különleges átadással, mely mély gyógyulást és átalakulást hoz a terhelt kapcsolatainkban.
FOLYAMATOS FEJLŐDÉS – A BELSŐ ÉS KÜLSŐ MOSOLY KULCSA
A boldogság kulcsa a fejlődés. Vagy előre haladunk, vagy hátrafelé, nincs stagnálás.
Amikor nincs fejlődés, megrögzött / beszűkült elme beállítódás veszi át az uralmat felettünk. Csak magunk körül kezdünk forogni, nem fejlődünk, emelkedünk.
Amikor fejlődünk, megindul az életünk. Megteszünk mindent, ami tőlünk telik, hogy tovább lépjünk. Kitágul a tudatunk, az elme beállítódása megnyílik…itt és csak így lehetséges a fejlődés.
Az élet tagadhatatlan igazsága, hogy  “te” vagy minden tapasztalás középpontja.  Az életed megtapasztalása a belső fejlődésedtől függ.
A sikert nem csak a teljesítmény határozza meg az egyén életében, hanem a beteljesülés is; mennyit növekedsz, fejlődsz az öröm, a szeretet, az összekapcsolódás megtapasztalásában? Mennyire tágulnak, szélesednek a nézőpontjaid? Mennyire növekszik a tér az elmédben, hogy egyre kreatívabban gondolkodj és befogadhass nagyobb tudást?
Az az ember, aki fejlődik, növekedik a tudatosságban jobban és könnyebben kezeli a fizikai, érzelmi kihívásokat, jobban fel van szerelkezve magára az életre.
Gyönyörű tanítások, videók, gyakorlatok, meditációk, különleges magas tudatosságot bevonzó szertartás és egy határtalan erejű, a folyamatos fejlődést segítő Átadás zárja a különleges hétvégét.
BÁRMELYIK PROGRAM KÜLÖN-KÜLÖN IS LÁTOGATHATÓ
A program helyszíne: TEREMTŐ SZELLEMI KÖZPONT, DUNAHARASZTI  www.teremtoszellemikozpont.hu
/fuvar, telekocsi erika.kuti@gmail.com /
A program időpontja:  február 5. /szerda/ 18:00-22:00, február 8-9. /szombat-vasárnap/ 10:00-17:00 ,
egyéni konzultációs lehetőség Arpithaval, vagy Ananyaval február 10. /hétfő/ 13 órától 20 óráig foglalhatóak az időpontok.
A programok külön-külön is látogathatóak!
Jelentkezés és további információ: erika.kuti@gmail.com  jelentkezés = előleg
Hozzájárulás: Mivel a férőhelyek korlátozottak a központban, a jelentkezések /előlegutalás / sorrendjében töltjük fel a termet.
Hozzájárulás: HATALMAS KEDVEZMÉNY ANNAK, AKI MINDHÁROM PROGRAMON RÉSZTVESZ!!!
1, Mindhárom program /febr.5, febr. 8-9/ egyéni terápia nélkül: 32 000ft     / előleg: 20 000ft/
2, Mindhárom program /febr 5, febr. 8-9/ egyéni terápiával: 45 000ft
3, Febr. 8-9 /két nap/ egyéni terápia nélkül: 29 000ft                             /előleg 20 000ft/
4, Febr. 8-9/két nap/ egyéni terápiaval: 44 000ft
5, Egy nap, vagy febr. 8, vagy febr. 9. egyéni terápia nélkül 19 000ft                    / előleg 10 000ft/
6, Egy nap, vagy febr. 8 vagy febr.9 egyéni terápiával 34 000ft
7, Egy nap, vagy febr. 8, vagy febr. 9 + esti program febr. 5 egyéni terápia nélkül: 24 000ft     / előleg 20 000ft /
8. Csak febr 5-e, esti program, egyéni terápia nélkül: 7000ft           / előleg 7000ft /                                                                
9. Csak egyéni terápia + bármely részen történő részvétel esetén: 19 000ft
10. Csak egyéni terápia: 25 000ft
Nagy szeretettel várunk Benneteket egy magasabb tudatosságú élet megteremtésére, melyben hatalmas lépést teszünk a beteljesedésünk felé az életünk minden területén!
Arpitha, Ananya és Mónika
Az egyéni terápiákat február 10-én, hétfőn, délután tartjuk. /időpontfoglalás Eránál a teljes összeg kifizetésével: erika.kuti@gmail.com /
Share This

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás